Hastaneler normal muayenelere açılıyor: Bakanlık planı açıkladı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs pandemisinde hastanelerde normale dönüş planı hazırladı. Polikinilik hizmetleri sosyal mesafe kuralı göz önüne alınarak tekrar başlıyor. Salgının ilk günlerinde ertelenen cerrahi operasyonlar kademeli olarak yapılmaya başlanacak.

SAĞLIK 01.06.2020, 08:07
Hastaneler normal muayenelere açılıyor: Bakanlık planı açıkladı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs pandemisinin ilk günlerinde aldığı önlemler çerçevesinde hastanelerde ara verilen poliklinik yani muayene işlemlerine geri dönüş için bir plan hazırladı. Bu doğrultuda ertelenen cerrahi operasyonlar da Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu takvim çerçevesinde kademeli olarak yapılmaya başlanacak.

Bakanlığın hazırlamış olduğu normalleşme planında, "Kovid-19 pandemisinin tam olarak sonlanmaması sebebi ile, virüse özgün etkili bir tedavi ve/ya da aşı bulunana kadar risk devam etmektedir. Pandeminin kontrol edildiği bu dönemde diğer sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç giderek artmıştır. Ancak salgın eğrisinin düzleşmesi, toplam vaka sayısını azaltmaz, hastalık yükünü daha uzun bir süreye yayar. Bu sebeple pandeminin devam ettiği göz önüne alınarak diğer sağlık hizmetlerinin de başlaması kaçınılmazdır. Bu durum Kovid-19 olan ve olmayan hastalara aynı sistem içinde hizmet verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı. 

Salgının hafifleme süreci içerisinde dikkat edilmesi gerekli olan noktalar ise şu biçimde aktarıldı:

- Kovid-19 ile ilişkili tedbirlerin ve sağlık bakım hizmetlerinin devam etmesini sağlamak, 

- Kovid-19 tanısı olan ve olmayan hastalar için hastaneleri güvenli halde tutmak, 

- Sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak,

- Tüm hastalara erişim ve güvenlik açısından eşit yaklaşılmasını sağlamak ve

- Personeli ve sağlık hizmetlerini mümkün olduğunca ve kademeli şekilde düzenlemektir. 

Bu süreçte tüm hastalar ve refakatçilerde kişisel korunma tedbirlerine özen gösterilmelidir.. Tüm kurum ve kuruluşlar, birim, alt birim ve kişiler; Kovid-19 pandemisi sürecinde kademeli olarak normale dönüş döneminde rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere hazırlık yapmalıdırlar" söylendi. 

İşte Sağlık Bakanlığı'nın planında yer verdiğ hastanelere önlem tavsiyeleri:

"GENEL ÖNLEMLER

Hastaneler İl Pandemi Kurulu ve/ya da İl Sağlık Müdürlüğünün kararlarını takip ederek hizmetlerini planlamalıdır. İl seviyesinde özellikle elektif hastalara verilecek sağlık hizmetine başlamak için öncesinde en az 14 gün boyunca Kovid-19 insidansında istikrarlı olarak azalma gözlenmesi dikkate alınmalıdır. 

- Yeni normalleşme sürecinin yönetilmesi için hastanelerde idari yöneticilerin de dahil olduğu çok disiplinli [enfeksiyon, göğüs hastalıkları, acil, yoğun bakım, anestezi, psikiyatri, kan bankası, aferez ünitesi, dahiliye (onkoloji, hematoloji vb.) cerrahi, radyoloji ve hastanenin özelliğine göre ihtiyaç duyulan diğer disiplinler] bir kurul oluşturulması önerilir. 

- Risk değerlendirilmesi ve acil durum planları pandeminin güncel durumu göz önüne alınarak düzenlenmelidir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19’a yönelik güncellenen dokümanlara göre planlar yenilenmeli ve paylaşılmalıdır. 

- Hastaları ve sağlık çalışanlarını zamanında, doğru ve açık bilgilendirmesi, bir iletişim sistemi oluşturulması var ise tekrar gözden geçirilmesi önerilir. 

- Pandemi devam ettiği sürece hastaneye gelen her hastada, Kovid-19ayırıcı tanıda yer almalıdır. 

- Hasta ve hasta yakınlarının mümkün ise hastaneye giriş noktasında mümkün değil ise poliklinikte Kovid-19 bulguları açısından sorgulanması gereklidir. 

Kovid-19 muhtemel vaka tanımına uymayan hastaların yatışları için acil servislerden ya da ilgili kliniklerden Kovid-19 dışlanması için konsültasyon istenmemelidir 

- Yeni normalleşme sürecinde pandemi döneminde hizmet alamayan hastaların hastaneye artan başvurusu olabilir. Hastane kapasitesi ve hizmet sayısındaki artış da göz önünde tutularak beklenen talebe yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

- Yeni normalleşme sürecine girmeden önce hastanenin fiziksel kapasitesi (ör. Yataklar, yoğun bakım üniteleri, acil servis, ventilatörler, operasyon odaları, perioperatif anestezi bakım üniteleri, laboratuvarlar vb.) tekrar gözden geçirilmeli ve planlama yapılmalıdır. 

- Yeni normalleşme sürecine girmeden önce hastanenin personel kapasitesi gözden geçirilmelidir. 

- Sağlık çalışanlarının hastalanma muhtemellığı dikkate alınarak iş gücü planlaması yapılmalıdır.

- Sağlık çalışanlarının stres ve yorgunluk düzeyleri göz önünde bulundurularak gerekli destek sağlanmalıdır. 

- Elektif cerrahileri ve girişimsel işlemleri (anjio vb.) yeniden aktif hale getirmeden önce cerrahi malzeme, kateter, implant ve ekipman vb. Ihtiyacı ve destek işlemleri (örn. Anestezi sedasyon ilaçları, minimal invaziv cerrahi, trokar desuflasyon filtreleri vb.) gözden geçirilmeli ve planlama yapılmalıdır.

- Pandemi devam ettiği sürece Kovid-19 için ayrılan poliklinik, klinik alanlarının planlaması ülke, bulunulan ilin ve hastanenin güncel Kovid-19 hasta sayılarına (yeni vaka insidansı, hastaneye yatış gibi) göre yapılmalıdır. 

Kovid-19 dışı hasta alımı ile alakalı olarak her birimin acil dahili/cerrahi olgulara ilave olarak öncelikli olguları da belirlenmelidir. Cerrahi birimlerde öncelikli olguların belirlenmesinde her cerrahi disiplinin ilgili anestezi bölümüyle beraber karar vermesi önerilir. Elektif olguların tedavi ve işlem için alınması güncel Kovid-19 hasta verilerine sayılarına (yeni vaka insidansı, hastaneye yatış gibi) göre kademeli olarak ve gerekli personel düzenlemesi ile beraber yapılmalıdır. Bu düzenlemeler gerçekleştirilirken muhtemel artışlar söz konusu olduğunda gerekli ek düzenlemeler hemen uygulanabilir olmalı ve hastanenin bu senaryo için planı hazır olmalıdır. 

- Hastane içinde yer alan her birim hizmet özelliğine uygun olarak gerekli önlemleri Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi (HEKK) idaresinde hazırlamalıdır. 

- Hastanede kâğıt-dosya, kırtasiye malzemelerinin ortak kullanımından kaçınılmalıdır. 

- Sosyal mesafe kuralını gözeterek çalışma yöntem ve şekilleri; kabul edilecek hasta sayıları yeniden gözden geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Ofis alanları, bekleme alanları, yemekhane ve asansörler sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenmelidir. 

- Toplantı, dinlenme ve yemek molalarında gerekli sosyal mesafeyi en az 1 metre olacak biçimde muhafaza etmeye yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sağlık çalışanlarının iş kıyafetleri/üniformaları iş yerinde bırakılmalı ve günlük olarak değiştirilmelidir. 

- Çalışanlara gerekli Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) temin edilmeli, kolay ulaşabilecekleri yerlerde bulunmalı ve doğru kullanımı sağlanmalıdır. 

KKE stokları düzenli şekilde takip edilmelidir. Yeni normalleşme süreçlerine girmeden önce zamanla artacak sayılar da dikkate alınarak en az 30 günlük cerrahi aktivite sağlanacak seviyede KKE stokları hazır olmalıdır. 

Sağlık çalışanı ve hastalara yönelik Kovid-19 test politikası T.C. Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberine göre belirlenecektir. 

Hastane Ortak Kullanım Alanlarında Alınması Gereken Önlemler

- Hastanelere kontrollü giriş sağlanmalıdır.

- Mümkünse refakatçi kabul edilmemelidir. Refakat gerekiyorsa en fazla bir şahıs ile sınırlandırılmalıdır. 

- Tıbbi tanıtım elemanları ve ziyaretçilerle ilgili kısıtlamalara devam edilmelidir.

- Hastane içinde bulunan herkes (çalışan, öğrenci, hasta, refakatçi gibi) bulunduğu süre boyunca maske takmalıdır. 

- Hastanede verilen hizmetler acil durumlar hariç randevulu olmalı, randevular birimlerde yığılma oluşmasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli, hastaların hastanede bekleme süreleri en az olacak biçimde düzenlemeler yapılmalıdır. 

- Kronik hastalığı olan hastaların hastaneye gelişleri en aza indirilmeli ve bu hastaların hastaneye gelişlerini düzenleyecek bir sistem kurulmalıdır. 

- Randevusu olmayan hasta polikliniklere alınmamalıdır.

- Randevusuz gelen hastalar acil değilse randevu sistemine yönlendirilmeli, acil olmayan hastaların muayene, tetkik ya da görüntüleme amacı ile acil servise yönlendirilmesinden kaçınılmalıdır. 

- Hastane içinde genel alanlarda dahil olmak üzere uygun alanlara alkol bazlı el antiseptiği yerleştirilmelidir. 

- Hastaların hastane içinde lüzumsuz dolaşmasını önleyecek şekilde yönlendirmeler yapılmalıdır. Kalabalığın en fazla olabileceği tüm tanı üniteleri (görüntüleme, laboratuvar gibi) dijital randevu ile çalışmalı, randevular muhakkak poliklinik içinden sağlanmalı ve hastanın randevu için ayrıca o birime gitmesi engellenmelidir.

Sosyal mesafe

- Hastane içinde genel alanlarda, asansörlerde, servis ve polikliniklerde sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması sağlanmalı ve kalabalıklaşma önlenmelidir. 

- Genel alanlarda bulunan koltukların arasındaki mesafe en az bir metre olacak biçimde ayarlanmalı/işaretlenmelidir. Gerekirse koltuk sayısı azaltılmalıdır. 

- Asansörlerin kapasitesi sosyal mesafe kuralına uygun olarak belirlenmeli buna uygun işaretlemelidir. 

- Normal ya da yürüyen merdivenlerin önlerine, öndeki kişi ile arada en az 3 basamak mesafe bırakılması gerektiğine dair uyarıcı tabelalar yerleştirilmelidir.

Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri

- Hastanede genel alanlar dahil tüm çalışma alanlarının havalandırma sistemleri gözden geçirilmeli ve periyodik bakımları yapılmalıdır. 

Havalandırması pandemi sürecinde kapanan bölüm/birim var ise tekrar çalıştırıldığında bakım yapılmalı ve etkinliği ölçülmelidir. 

- Salon tipi klimalar ve vantilatörler ortak kullanım alanlarında çalıştırılmamalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri kullanılmamalıdır. 

- Merkezi havalandırma sistemlerinde temiz hava dış ortamdan alınmalıdır. Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli yapılmalıdır. Filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden bu işlem sırasında personel N95/FFP2 maske takmalı, eldiven ve yüz siperliği kullanmalı, çıkarılan filtre tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. 

- Pencere bulunan mekanlarda sık olarak pencere açılarak havalandırma yapılmalıdır.

Hastanede Temizlik, Dezenfeksiyon ve Atıklar

- Hastane içerisindeki alanların özelliklerine uygun olarak temizlik/ dezenfeksiyon işlemleri uygun temizlik materyalleri kullanılarak yapılmalı özellikle sık dokunulan alanlara özen gösterilmelidir (masa, desk, köşeler, asansörler, merdiven kolları, kapı kolları, sandalye kolları, elektrik anahtar noktaları, yıkama odaları, klavye, telefon, diyafon, hasta çağrı zilleri vb.). Sık dokunulan yerlerin önceden her bölge için saptanarak bir kontrol listesi oluşturulmalıdır. Temiz alandan kirli alana doğru; 

- Yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, 1/100 oranında,

- Hasta çıkartıları ile kirlenmiş alanlar 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu veya klor tablet (ürün önerisine göre) kullanılır. 

- Genel alanlarda bulunan tuvaletlerde sıvı sabun, kağıt havlu bulundurulmalı; sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. El kurutma makineleri çalıştırılmamalıdır. 

- Asansörler günde en az 3 kez, temizlenmeli ve el teması olan yerler dezenfekte edilmelidir 

- Kapaklı ve el teması gerektirmeyen atık kutuları kullanılmalı ve kapalı olması sağlanmalıdır.

POLİKLİNİKLERDE;

- Hasta ve hasta yakınlarının mümkün ise hastaneye giriş noktasında mümkün değil ise poliklinikte Kovid-19 bulguları açısından sorgulanması gereklidir. 

Kovid-19 için test isteniyorsa solunum yolu örneği başvuru yaptığı birim tarafından alınmalıdır. Test sonucu çıkana kadar hasta evde izolasyon konusunda bilgilendirilmelidir. 

Poliklinik bekleme alanı ve muayene odasının havalandırması yeterli olmalıdır. Varsa pencere ve kapılar açılarak temiz hava girişi sağlanmalıdır. 

- Poliklinik sekreteri ve hasta arasındaki mesafenin en az 1 metre olması sağlanmalı gerekirse bu mesafe işaretler ile belirlenmelidir. Hasta ve sekreter arasında bir bariyer yoksa poliklinik sekreterlerinin tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanması önerilir. 

- Hasta ve hasta yakını bekleme alanında diğerlerinden en az bir metre aralıklar ile oturmalıdır. Oturma düzeni koltukların işaretlenmesi ya da koltuk eksiltilmesi ile sağlanmalıdır. 

- Mümkünse randevulu hastalara bakılarak hasta trafiği kontrol altında tutulmalıdır. Hasta randevuları poliklinikte lüzumsuz yığılmayı önlemeye yönelik olmalıdır. Randevu süreleri iki hasta arasında temizlik ve havalandırmaya yeterli zaman ayıracak şekilde belirlenmelidir. 

- Poliklinik alanlarında el antiseptiği erişilebilir bir yerde olmalıdır. 

- Poliklinik bekleme alanı temizlik ve dezenfeksiyonu düzenli ve sık yapılmalıdır (günde iki kez ve kirlendikçe temizlenmeli). 

- Poliklinikte hasta yakınları muayene odasına alınmamalı veya ihtiyaca göre hastanın yanında en fazla bir refakatçi olmalıdır. 

- Hasta muayene odaları özellikle hastaların temas edeceği alanlarda (muayene masası gibi) kullanılan örtüler her hasta muayenesinden sonra değiştirilmelidir. 

- Hastayı muayene eden doktor uygun KKE kullanmalıdır. 

- Hasta arasında steteskop, mikroskop, refleks çekiçleri ve birden fazla hastada kullanılan diğer tıbbi cihazlar %70 alkol solüsyonu ya da malzemeye özel üreticinin önerdiği uygun dezenfekten ile temizlenmelidir. Uygun olan alet/cihazlarda (USG ve probları, mikroskop vb.) tek kullanımlık kılıflar kullanılabilir. 

- Temassız ölçüm yapan ateş ölçerler kullanılmalıdır. Tansiyon manşonları hastalar arasında %70 alkol ya da hastanede kullanılan yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilmelidir. 

KLİNİKLER VE YOĞUN BAKIMLARDA;

Olası/kesin Kovid-19 hastaları önceden belirlenmiş Kovid-19 servisine standart, damlacık ve temas izolasyon önlemlerine uyularak yatırılmalıdır. 

- Başka hastalıkları sebebiyle diğer kliniklere yatırılan hastalar başvurusu sırasında ve yattıkları süre içinde hergün Kovid-19 semptom ve bulguları açısından sorgulanmalıdır. Test isteniyorsa örnek ilgili birim tarafından alınmalı ve sonucu gelene kadar hasta bulunduğu bölümde izole edilerek izlenmelidir.

Kovid-19 tanılı hastalar mümkün ise tek kişilik odalarda mümkün değilse en az 1 metre mesafe olacak biçimde yatırılmalıdır. 

- Hasta ve refakatçilerin yattıkları süre boyunca tıbbi maske takması sağlanmalıdır. 

- Hasta ve refakatçiler el hijyeni konusunda bilgilendirilmeli, uygun el antiseptiği her hasta odasında ve koridorlarda kolay ulaşılabilir yerlerde bulunmalıdır. 

- Hasta ve refakatçilerin yattıkları süre içinde diğer hasta odalarına ya da personel çalışma/dinlenme alanlarına girmemesi ve sık sık hastane dışına çıkmamaları konusunda uyarılmalıdır. 

- Hasta odaları ve tuvaletleri günlük düzenli şekilde ve kirlenme bir hayli uygun temizlik materyali ile temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 

- Hasta odaları ve kliniklerdeki tuvaletlerde sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu bulunmalıdır. 

- Hastaların kullanmış olduğu sedye, hasta sandalyesi gibi transferde kullanılan araçların her hasta kullanımından sonra temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. 

- Hasta ve yakınlarının dışarıdan yiyecek ve içecek getirmesi önlenmelidir.

Ameliyathane, Radyoloji, Bronkoskopi, Endoskopi, Nükleer Tıp, Hemodiyaliz vb. Gibi Özel Birimler 

- Bu alanlarda hasta takibi yukarda tanımlanan poliklinik/klinik bölümünde önerilenlere göre yapılmalıdır. 

Günübirlik işlemlerde hasta ve hasta yakınları mümkün ise hastaneye giriş noktasında mümkün değil ise ilgili birimde Kovid-19 bulguları açısından sorgulanması gereklidir. 

Kovid-19 için test gerekiyorsa, örnek başvuru yaptığı birim tarafından işlemden en az 48 saat önce alınmalıdır. Test sonucu çıkana kadar hasta evde izolasyon konusunda bilgilendirilmelidir. Negatif test sonucu üzerinden 7 gün geçmeden işlem yapılmalıdır. 

Yemekhane/Kafeterya

- Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak biçimde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da benzer kurallara özen gösterilmelidir.. 

- Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır. 

- Mümkünse yiyecek ve içecekler tek kullanımlık kaplarda servis edilmelidir.

- Açık büfe yemek teknik servisi kullanılmamalıdır. Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz, ekmek bulundurulmamalıdır. 

- Yemekhane görevlileri tıbbi maske ve bone takmalıdır. Eldiven kullanmamalı ancak sık el hijyeni sağlanmalıdır. 

- Yemekhane girişinde lavabo ya da el antiseptiği olmalıdır. 

Kovid-19 PANDEMİSİNİN HAFİFLEME SÜRECİNDE CERRAHİ OPERASYONLARIN VE GİRİŞİMSEL İŞLEMLERİN NORMALE DÖNÜŞ PLANI 

Pandemi sebebi ile Kovid-19 dışındaki hastalara verilen planlı sağlık hizmetleri ertelenmiştir. Özellikle acil dışında cerrahi işlemlerin yapılmaması sebebi ile bazı işlemlerin zaman içerisinde acil kategorisine girmesi kaçınılmaz olmuştur. Öte yandan salgının hafiflemekle beraber devam edeceği gerçeğinden yola çıkarak, planlı cerrahi girişimlerin kademeli olarak yapılmaya başlanması gereklidir. Bu hizmetler verilirken hastanelerde Kovid-19 olan ve olmayan hastalara hemde sağlık bakımı verilmesi kaçınılmazdır. Bu süreçte ertelenen planlı işlemler sebebi ile artan talebin yönetilmesi için bir planlama yapılması gereklidir. Bu planlama gerçekleştirilirken Kovid-19 ilişkili tedbirlerin devam ettirilmesi, kritik sağlık bakımı gerektiren hizmetlerin aksatılmaması, süreç içerisinde hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması önemlidir. 

Tüm kurum ve kuruluşlar, birim, alt birim, kişi; bulaşıcı ve toplum sağlığını tehdit edenKovid-19 pandemisi sürecinde kademeli olarak normale dönüş döneminde rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere hazırlık yapmalıdırlar. Bu hazırlıkta il seviyesinde son 14 gün içindeki Kovid-19 insidansında azalma ile prevalans ve /ya da test pozitiflik oranları dikkate alınmalıdır. 

Bu doküman ile beraber aşağıdaki dokümanların sürecin yönetilmesi için dikkate alınması gerekir. 

Hastanede Planlı Cerrahiye Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler

- Hastaneler İl Pandemi Kurulu ve/ya da İl Sağlık Müdürlüğünün kararlarını takip ederek hizmetlerini planlamalıdır. İl seviyesinde özellikle planlı cerrahi hastalarına verilecek sağlık hizmetine başlamak için öncesinde en az 14 gün boyunca Kovid-19 insidansında istikrarlı olarak azalma olduğu gözlenmelidir. 

- Hastanede yapılacak planlı cerrahi işlemlerin belirlenmesi amacı ile değişen il ve hastane verilerine göre planlanma ve düzenlemenin yapılması için idari yöneticilerin de dahil olduğu bir kurul (enfeksiyon hastalıkları, cerrahi, anestezi, patoloji, gastroenteroloji ve gerek durulan diğer bilim dalları) oluşturulmalıdır. 

- Geçiş süreci idareciler tarafından kararlaştırıldıktan sonra, programın aşamaları sağlık çalışanlarıyla paylaşılmalıdır. Operasyon sürecinin (öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere) idaresinde hasta güvenliği bakımından muhakkak kontrol listeleri hazırlanmalı ve güncellenmelidir. 

- Planlı cerrahi girişimlere başlanmadan önce artacak ihtiyaca uygun olarak kurum olanaklarının gözden geçirilmesi gereklidir; 

- Personel kapasitesi

- Fiziksel kapasite (operasyon odaları, genel hasta yatakları, yoğun bakım yatağı, laboratuvar, patoloji, radyoloji, perioperatif anestezi bakım üniteleri, ventilatör sayısı vb.) 

- Kişisel koruyucu ekipman (KKE) stok ve tedarik kapasitesi

- Cerrahi malzeme, kateter, implant ve ekipman vb. Ihtiyacı ve destek prosedürleri için gerekli malzeme kapasitesi (örn. Anestezi sedasyon ilaçları, minimal girişimsel cerrahi trokar desuflasyon filtreleri vb.)

- Oluşturulan kurul tarafından her bir birim için hastanede yapılacak öncelikli cerrahi işlemlerin listesini değişen ülke, il, hastane verilerine göre oluşturmalıdır. Bu liste oluşturulurken kademeli geçiş ile başlanmalıdır. 

Pandemi ile ertelenen girişimlere öncelik verilebileceği gibi olanakların çok kısıtlı olduğu durumlarda özellikle düşük riskli hastaların (ASA I- II) oluşturmuş olduğu günübirlik cerrahiler ya da tanısal girişimler planlı operasyonlara geçişte ilk basamağı oluşturabilir. Geniş cerrahi profile sahip kurumlarda, cerrahi önceliğin planlanması için skorlama sistemlerinden yararlanılabilir. 

- Kademeli geçişte ameliyatların önceliklendirilmesinde dikkate alınması gerekli olan hasta, hastalık ve cerrahi işleme ait etkenler Tablo 1’de özetlenmiştir.

- Hastaların hastaneye girdikten sonra çıkıncaya kadar dikkat edilmesi gerekli olan durumlar için T.C. Sağlık Bakanlığının dokümanları dikkate alınmalıdır. 

Hastane içinde Kovid-19 hastaları için ayrılan bölümler ile diğer hastalara hizmet verilecek alanlar açıkça belirlenmelidir. Hasta transferi için araçlar ve yollar tarif edilmelidir.

- KKE Planlaması

- Hastanenin kılavuzlarına uygun biçimde çalışan güvenliğini sağlayacak yeterli sayı ve nitelikte KKE (N95/FFP2 maske, cerrahi önlük, eldiven, gözlük, yüz koruyucu, tek kullanımlık bone, galoş, antiseptikler) olmalıdır. KKE temininde süreklilik sağlamalıdır. Gerekli malzemeler hesaplanırken potansiyel ikinci Kovid-19 dalgası olasılığı göz önüne alınarak KKE planlaması yapılmalıdır. Planlı işlemlerin başlatılmasından önce kurumda en az 30 günlük KKE stokunun olması sağlanmalıdır. 

- KKE israfının engellenmesi için KKE uygun kullanımı sağlanmalı ve bunun için bir kılavuz oluşturulmalıdır. Bu kılavuz tüm çalışanlar ile paylaşılmalıdır. KKE’nin uygun olmayan kullanımı önlenmelidir. Örneğin aerosol oluşturmayan işlemlerde N95 maske kullanımı uygun olmayan bir kullanımdır. Aerosol oluşturan işlemler: aspirasyon, bronkoskopi ve bronkoskopik işlemler, entubasyon, endoskopi, solunum yolu numunesi alınması gibi solunum sekresyonları ile yoğun temas gerektiren işlemler 

Cerrahi İşlemler Öncesi Hastalar İçin Yapılması Gerekenler

- Sadece randevulu planlanmış cerrahi işlem yapılmalıdır (acil cerrahi işlemler hariç). İşlem öncesi, işlem sırasında ve işlem sonrası personel, malzeme, yoğun bakım yatağı, servis yatağı, laboratuvar ve patoloji hizmetleri planlanmalıdır. 

- Hasta tek kişilik odada yatırılmalı mümkün değilse iki hasta arası en az bir metre mesafe olmalıdır. 

- Refakatçi gerekli ise tek kişi olmalı ve Kovid-19 bulguları ve korunma yolları konusunda eğitim verilmelidir. 

- İşlem öncesi hasta ve hasta yakını Kovid-19 bulguları açısından sorgulanmalıdır. 

- Asemptomatik kişilerde tarama amaçlı Toraks BT istenmemelidir.

- Cerrahi planlanan hastalarda ancak aşağıdaki durumlarda Kovid-19 için PCR testi yapılması gerekir; 

- T.C. Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberi Olası Kovid-19 vaka tanımına uyan ya da bu hastaların temaslıları - Asemptomatik olup bilinen ya da şüphe edilen Kovid-19 hastası ile teması olmayan hastaneye yatan hastalarda ve prevalans ve /ya da test pozitiflik oranları (≥ %2) bölgeler de test önerilir. 

- Aşağıdaki durumlarda prevalans ve /ya da test pozitiflik oranları bakılmaksızın işlem öncesi PCR test önerilir. 

- İmmunsupresif tedavi; sitotoksik kemoterapi, solid organ ya da kök hücre nakli, uzun etkili biyolojik tedavi, sellüler immunoterapi, yüksek doz kemoterapi vb. 

- Asemptomatik Kovid-19 vakalarında, üç ay içinde tıbben yapılması gerekli majör ameliyatlarda 

- PCR testi planlanan tedavi/prosedür öncesi en kısa bir süre içinde (48 saat) yapılmalıdır. 

- Kovid-19 için PCR testi cerrahi işlemden en az 48 saat önce yapılmalıdır. İlk test sonucu negatif olanlarda ancak Kovid-19 şüphesi yüksek ise, en az 24 saat sonra ikinci testin yapılması önerilir. Kovid-19 şüphesi yok ise ikinci test önerilmez. Test için örnek alınma işlemi yatan ve ayaktan hastalarda işlem yapacak birim tarafından gerçekleştirilmeli ve sonucu takip edilmelidir. 

Test sonucu gelene kadar evde ya da hastanede izole edilmelidir. Negatif test sonucu üzerinden 7 gün geçmeden işlem yapılmalıdır. Test sonucu pozitif çıkan hasta T.C. Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberine göre yönetilir. 

- Test sonucu negatif olsa bile aerosol oluşturan işlemlerde N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu kullanılmalıdır. Https://covid19bilgi. Saglik.Gov.Tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.Pdf (Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi bölümü), https://covid19bilgi. Saglik.Gov.Tr/depo/Brosur/COVID-19_N95_FFP2_MASKELERININ_KULLANIMI_41X22_3KIRIMLI_BROSUR.Pdf 

- Elektrokoter ve lazer kullanımı ile oluşan dumanın tahliyesi etkin bir biçimde sağlanmalı ve bu cihazlar mümkün olan en düşük güçte çalıştırılmalıdır. 

- Hastanın testi pozitif ve/ya da Kovid-19 uyumlu semptomları varsa planlı cerrahi ertelenmelidir. Hastanın iyileşme kriteri olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberi dikkate alınır. 

- Hastanın işlemi hastaneye yatıştan sonra en kısa bir süre içinde (mümkün ise aynı günde) gerçekleştirilmeli, işlem öncesi ve sonrası dönemler kısa tutulmalıdır. 

Ameliyathane Temizliği

- Bu süreçte ameliyathane temizliği pandemi şartlarına göre planlanmalıdır. Kovid-19 Pandemi Döneminde Ameliyathanelerde Alınacak Enfeksiyon Kontrol Önlemleri dokümanına göre yapılır. Https://covid19bilgi.Saglik.Gov. Tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-PandemiDonemindeAm eliyathanelerdeAlinacakEnfeksiyonKontrolOnlemleri.Pdf

- Ameliyathanelerde havalandırma sistemlerinin etkin çalışmakta olduğu kontrol yapılmalıdır. Düzenli havalandırma ve iklimlendirme çalışmalarının teknik standarda uygun yapılıp yapılmadığı kontrol yapılmalıdır.

Yorumlar (0)
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kadın cinayetlerinin kaynağı nedir?
Kadın cinayetlerinin kaynağı nedir?
Namaz Vakti 02 Temmuz 2022
İmsak 03:30
Güneş 05:29
Öğle 13:13
İkindi 17:13
Akşam 20:47
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@