03.03.2021, 21:30

REFAHYOL HÜKÜMETİ VE ABD'NİN KRİPTO KUMPASI

Merhum Erbakan, 28 Haziran 1996 tarihinde DYP Başkanı Tansu Çiller ile REFAHYOL Hükümeti'ni kurup Başbakan olunca ABD bu durumdan son derece rahatsız olmuştu. Nitekim ABD Büyükelçisi kendilerini ziyarete geldiğinde bu rahatsızlığını aleni bir şekilde dile getiriyor: "Sizin Başbakan olmanızdan memnun değiliz, ancak beraber çalışmak durumundayız." Büyükelçi bu ifadeleri kullandıktan sonra elindeki kripto klasörü küstahça Erbakan'a uzatıyor. Adeta müstemleke ülkesiymişiz gibi dosyadaki 6 madde talimatla dikte ediliyor.

Hiç kuşkusuz asıl bu durumdan rahatsızlık duyan Erbakan olmuştur. Ancak Erbakan Türkiye'nin ABD ile olan ikili ilişkilerin mütekabiliyet esasına dayalı olmadığını çok iyi bildiği için soğukkanlı bir şekilde misafirini uğurladıktan sonra dosyayı eline alıp dikte edilmek istenen maddeleri tek tek okuyor ve bu duruma sadece tebessüm ediyor. 

ABD'nin dayattığı söz konusu maddeler şöyle sıralanmaktadır

1- İran'a gitmeyecekseniz.
2- İran ile ticaret hacminizi 50 milyon doların üzerine çıkarmayacaksınız!!!
3- ABD üslerine dokunmayacaksınız!
4- Çekiç Güç ile ilgili sözleşmemizi iptal etmeyeceksiniz! 
5- Diğer Müslüman ülkelerle de ticaretinizi arttırmayacaksınız
6- Irak boru hattını açmayacaksınız!

Ali Şeriati'nin ifadesiyle: "Ben sizi rahatsız etmeye geldim." Merhum Erbakan Hocamız henüz siyasî hayata atılmadan önce ABD ve Siyonist çeteyi rahatsız etmişti.

Çünkü Erbakan statükodan yana değil, değişim, kalkınma ve milli hamleden yanaydı. Bu nedenle Almanya'da kendisine sunulan cazip teklifleri elinin tersiyle itip hizmet için memleketine gelmişti. İlk iş olarak, girişimci birkaç arkadaşı ile birlikte Gümüş Motor Fabrikası'nı kurmuştu. Daha o zamanlar yerli motor üretilmesin diye kedisine kumpaslar kuruldu. Yerli otomobil üretim teşebbüsünde de çeşitli entrikalara maruz kaldı. Odalar Birliği Başkanı olduğunda da olmadık eziyetler gördü. Adeta karga-tulumba/derdest edilerek eşyalarıyla birlikte ofisinden çıkarıldı. Oysa o istiyordu ki sanayi yatırımcılarına ayrılan devlet bütçesi İstanbul dükalığına peşkeş çekilmesin, Anadolu yatırımcıları da adil bir şekilde bu bütçeden faydalansın. Adil olmak, adalet dağıtmak suç mudur? Erbakan, siyasî erk kullanılarak Odalar Birliği'nden uzaklaştırılınca bu sefer siyasete atılıyor. 1969 senesinde Konya'dan bağımsız aday olarak seçime katılıp  milletvekili oluyor. Ardından 26 Ocak 1970 tarihinde Milli Nizam Partisi'ni kuruyor. Bu parti henüz tecrübe edilmeden, "Laik rejimi yıkıp yerine İslâmî yasalara göre bir devlet düzeni oluşturmak" amacı güttüğü varsayımı ile bu partiyi nahak bir şekilde kapattılar. 1972'de Milli Selamet Partisi kuruluyor. 1973 yılında CHP ile koalisyon hükümeti oluşturuluyor. Merhum Erbakan'ın bu hükümet dönemindeki en önemli icraatı ABD, İngiltere ve Ecevit'e rağmen Kıbrıs Barış Harekâtı'nı yapmış olmasıdır. "ABD'ye rağmen"den kastımız, ABD 6'ıncı Filo ile Türkiye'yi tehdit ediyordu. Merhum Erbakan Hava Kuvvetleri'ne verdiği brifingte, 6'ncı Filo'ya kamikazi yapacak 8 pilot isteyince, bütün pilotlardan "emrindeyiz" sesi yükseliyor. Bu haber, anında ABD'ye ulaşıyor. ABD, ikinci bir Vietnam sendromu yaşamamak için risk almıyor ve sadece ambargo ile yetinmek zorunda kalıyor. "İngiltere ve Ecevit'e rağmen" ise, İngiltere ABD gibi adaya müdahale etmemizi istemiyor, Ecevit, garantör devlet olarak gördüğü İngiltere'nin adadaki sorunu diplomasi kanalı ile çözmesini istiyor. Oysa daha önceleri Rum çetelerinin Türk köylerine saldırıp katliamlar yapmasının ardından dönemin hükümetleri hem İngiltere'ye, hem Birleşmiş Milletler'e rica-minnet yalvarıyorlar diplomasi ile sorun çözülsün diye, ama nafile. Ya gâvur sana yardım eder mi? Gâvurdan medet umulur mu? Sen kendi işini kendin halledeceksin. İşte Mücahid Erbakan bunu yaptı. Gerçi Erbakan adanın tümünü kurtarmak istiyordu. Çıkarma yapılmasına bile tepki veren Ecevit Erbakan'ın bu düşüncesine de karşı gelmiş ve başarılı bir şekilde yürütülen koalisyon tabiri caizse Ecevit'in mızıkçılığı ile son bulmuştu. Bu mızıkçılığın bir başka sebebi ise, Ecevit, "Kıbrıs fatihi Karaoğlan" pohpohlaması ile medyanın desteğini alarak Kıbrıs çıkarmasını kendisine tahmil etmiş ve "tek başına iktidar olurum" düşüncesiyle erken seçim için koalisyonu sonlandırmıştı. Bu dönemden sonra MSP üç kez Milliyetçi Cephe hükümetlerinde yer almıştı.


"ABD çocukları" 12 Eylül 1980 ihtilâlini yaptığında bütün partiler kapatıldı. Fakat ilginç olan MNP hangi suçlama ile kapatıldıysa MSP de aynı itham ile kapatıldı. Ayrıca MSP'nin kapatılmasındaki diğer bir gerekçe ise, "Filistin Kurtuluş Örgütü'ne Ankara'da ofis açma talebi olmuştur. Mazlum Filistin halkını temsil edecek bir örgütün Türkiye'de ofis açmasına müsaade etmemek ve bundan rahatsız olmak süzme Siyonist uşağı olmayı tescillemek anlamına gelmektedir. Öyle ki, bu aynı şeytanî mihraklar 6 Eylül 1980 tarihinde, yani 12 Eylül ihtilâlinden 6 gün önce Konya'da yapılan "Kudüs Mitingi"ne tahammül edemeyip apar-topar ihtilâl yapmışlardı. Bu ihtilâl küresel Siyonizm ve ABD adına yapılmıştı. (Pentagon bu olayın akabinde, "Bizim çocuklar Türkiye'de ihtilâl yaptı" demesi de buna istinadendi.) 


Öte yandan 28 Şubat post-modern darbesine bakıyoruz onun da aynı saik ile yapıldığına şahid olduk. ABD tarafından verilen kripto talimatın aksine Erbakan'ın İran'a gitmesi, yeni sözleşmelerle ticaret hacmini iki katına çıkarması, bir de bunun ötesinde D-8 projesini devreye sokması ABD ve Siyonist çeteyi ziyadesiyle rahatsız etmeye yetmişti. Müslüm Gündüz, Ali Kalkancı ve Fadime Şahin olayı ve iftar yemeği işin bahanesiydi. Asıl olarak onları çıldırtan ve harekete geçiren Sincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Yıldız ve Kültür Daire Başkanı Sayın Hüseyin Avni Yazıcı'nın "Kudüs Günü" etkinliğini organize ederek belediye parkına kurdukları Mescid-i Aksa modeli çadır oldu. Öyle ki, bu çadırda 14-15 yaşlarında çocuklar tiyatro oyunu sergilediler. Etkinliğe davet edilen İran Büyükelçisi Sayın Muhammed Bakırî ve Selam Gazetesi Haber Müdürü Sayın Nureddin Şirin birer konuşma yapıyorlar. ABD piyonu/Siyonist sever malum odaklar terör ve anarşinin eylem merkezi olarak gördükleri bu çadıra karşı alel-acele harekete geçtiler. Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Çevik Bir ertesi günün sabahı tankları Sincan sokaklarına indirmişti. Zira "Kudüs Günü" etkinliğinin yapıldığı o çadır ile işgalci İsrail'in güvenliği son derece tehlikeye girmişti. O çadır orada durmakla adeta tüzel kişiliğe bürünmüş ve bütün bir ümmeti işgalci İsrail'e karşı kin ve düşmanlığa tahrik etmekteydi.


Tiyatrocu çocuklar Gazze'deki kardeşlerini taklit ederek sembolik olarak Tel-Aviv'e attıkları taşlar tam isabet yerini bulmuştu. Siyonist sever ABD piyonları tahammülsüzlüğün son haddini göstererek REFAHYOL Hükümet'ini devirdiler. Sincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Yıldız'ı görevinden azledip 5,5 yıl hapse mahkum ettiler. Aynı şekilde Kültür Daire Başkanı Sayın Hüseyin Avni Yazıcı ve tiyatro oyunu sergileyen çocuklara da aynı cezayı verdiler. İran Büyükelçisi Sayın Muhammed Bakırî'yi "Non persone grata" (istenmeyen kişi) ilân edip diplomasi teamüllerine aykırı bir şekilde apar-topar sınırdışı ettiler. Selam Gazetesi Haber Müdürü Sayın Nureddin Şirin'i ise 17,5 yıla yıla mahkum ettiler. Nureddin Şirin bu konuşmayı işgal altındaki Tel-Aviv kentinde yapmış olsaydı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan 3,5 aya mahkûm edilecekti. Burası nasıl bir ülkedir ki, mazlum Filistin halkının uğradığı zulmü dile getirmenin bedeli 17,5 yıl hapis!
Bu süreçte halkımıza da büyük baskılar yapıldı. Köfteci dükkanlarına varasıya dek sürek avı başlattılar. "Mücadelemiz gerekirse bin yıl sürecek" dediler. Hatta yandaş gazetelerine, "Gerekirse silah kullanırız" diye manşet attırdılar. "Bu bir mütarekesiz savaştır" dediler. O süreçte bütün halkımız tehdit altındaydı. Okullarda ve resmi kurumlarda başörtüsü zulmü ayyuka çıkmıştı. Milletvekili seçilen Merve Kavakçı Hanım'ı nerede ise linç edeceklerdi. Ecevit görevi olmadığı hâlde durumdan vazife çıkararak hiddetli ve histerik duygular içerisinde laiklik savunuculuğuna kalkışıp, "Burası laik rejime meydan okuma yeri değildir, bu kadına haddini bildirin" diyerek feveran ediyordu.

 
Evet, sayın okuyucumuz böyle bir ülkede siyaset yapmak ve başörtülü olmak zor olsa gerek. Elbette o günler gerilerde kaldı ancak Rabbimiz muhafaza buyursun aynı zihniyet işbaşına geçerse "yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diyerek zulüm ve insanlık dışı uygulamalarına kaldıkları yerden ve katmerli bir şekilde devam ederler. HafızanAllah..

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kadın cinayetlerinin kaynağı nedir?
Kadın cinayetlerinin kaynağı nedir?
Namaz Vakti 18 Nisan 2021
İmsak 04:41
Güneş 06:14
Öğle 13:09
İkindi 16:53
Akşam 19:53
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 30 58
4. İstanbulspor 31 57
5. Altay 30 54
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Tuzlaspor 31 47
9. Ümraniye 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 30 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Real Betis 31 48
6. Real Sociedad 31 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 30 30
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@