İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ve YKS açıklaması

İçişleri Bakanlığınca, hafta sonu uygulaması yapılacak kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından, YKS’nin yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyelerde çalışanlar muaf tutulacak.

GÜNDEM 26.06.2020, 14:51 26.06.2020, 14:58
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ve YKS açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle 81 ilde hafta sonu uygulaması yapılacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelgeyi il valiliklerine gönderdi. Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında kısıtlama uygulaması yapılacak.

Buna göre hafta sonu uygulaması yapılacak kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından, YKS’nin yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyelerde çalışanlar muaf tutulacak. Yerli ve yabancı turistler, rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine uçak, otobüs gibi toplu taşıma araçları ya da özel araçları ile gidebilecek. Yerli ve yabancı turistler halk plajlarından yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaret edebilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge şöyle:

Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında kısıtlama uygulaması yapılacak.
Genelge çerçevesinde sınava girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin, bir yakını ile özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile beraber bir şahıs sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
Sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.
Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) bilet almış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
Ayrıca daha önce illere gönderilen genelgeye ilave olarak gönderilen yazı ile YKS’nin yapılacağı okulların, sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyeler ile çalışanları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Yine halihazırda konaklayan veya konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistler; rezervasyonları yaptırdıkları konaklama tesisine uçak, otobüs gibi toplu ulaşım araçları ve özel araçları ile gidebilecek.
Yerli ve yabancı turistlerin konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil plajlardan yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıtlar, ibadethaneler ve türbeleri ziyaret edebilecek.
Bu hizmetleri sunacak işletme ya da yerlerde çalışanlar kısıtlamadan muaf tutulacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması yapılacak gün ve saatlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı işletmeler ile bu işletmelernin yalnızca ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı, satıldığı işletmeler yurtdaşın mecburi ihtiyaçlarının giderilmesi ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla açık bulanacak.

Kısıtlama günlerinde açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:

a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması yapılacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/ya da unlu mamul ruhsatlı işletmeler ile bu işletmelernin yalnızca ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işletmeler (vatandaşlarımız mecburi ihtiyaçlarının giderilmesi ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı işletmeler, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),

b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işletmeler,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurumları ile iş yerleri (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Nüfus Müdürlükleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

d) Akaryakıt istasyonları,

e) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve var ise otoyol üstünde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda (çekilişle tespit edilecek) lastik tamircisi,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol piyasasında stratejik olarak faaliyet uürüten büyük tesis ve iş yerleri (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi),

g) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

ğ) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

h) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. Faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

ı) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi koşulu ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi ilk sırada olmak üzere hijyen malzemeleriyle bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

I) Yurt içi ve dışı nakliyat (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

j) Oteller ve konaklama yerleri,

k) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlamayı başaran üretim tesisleri,

l) Çalışanları inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı ya da çalışması devam etmekte olan büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, diğer bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların diğer bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı yalnızca inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarıyla gazete basım matbaaları,

n) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gerekli olan ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten işletmeler ve tesisler (mevcut mecburiluklarını kanıtlamaları ve anılan koşullara uymaları kaydıyla),

o) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

ö) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre çekilişle belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. Tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan iş yerleri,

p) Sebze/meyve toptancı halleri"

İstisna kapsamında olan kişiler ise şöyle:

a) Genelgede sayılan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli ya da çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon vb. Kesintiye uğramaması gerekli olan iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/ya da malzemelerin nakliyesinde veya lojistiğinde (kargo dahil), yurt içerisinde ve yurtdışı nakliyat, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. Sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi ya da refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. Sektörlerde faaliyet uürüten işletmelernin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi mecburi olarak çalıştırılması gerekli olan bölümlerinde görevli olanlar,
h) Bankalar ilk sırada olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve iş yerleriin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) 30 Nisan tarihinde gönderilen genelge kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının mecburi ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. Toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında görevli olanlar,

n) İş sağlığı ve güvenliği sebebiyle işletmelernden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

o) Veteriner hekimler,

ö) Servis hizmeti sunmak üzere dışarıda olduklarını belgelemek koşulu ile teknik servis çalışanları,

p) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde daimi olarak işyerlerini bekleyenler,

r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

s) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılan bir patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri koşulu ile),

t) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile birlikte çalışanlar"

Söz konusu tedbirlere ilişkin valiler/kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması sağlanacak. Alınan kararlara uymayan yurttaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Yorumlar (0)
20°
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Kadın cinayetlerinin kaynağı nedir?
Kadın cinayetlerinin kaynağı nedir?
Namaz Vakti 14 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:24
Öğle 13:09
İkindi 17:09
Akşam 20:44
Yatsı 22:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@