Cumhuriyet davasının gerekçeli kararı açıklandı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve idarecilerine yönelik davaya ilişkin hazırladığı gerekçeli kararda, sanıkların suça kasten iştirak ettikleri, 'muhalif' görüntüsü ile PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C lehine yıllara yayılır şekilde haberler yaptıkları konusunda tam bir vicdani kanaat hasıl olduğuna vurgulandı.

GÜNDEM 23.12.2019, 18:27 23.12.2019, 19:39
Cumhuriyet davasının gerekçeli kararı açıklandı
© AFP

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan ayrıca taraflara gönderilen gerekçeli kararda, sanık savunmaları, mütalaa, Yargıtay'ın bozma ilamı, delilerin değerlendirilmesi ve verilen kısa hükme yer verildi.

Kararda, Yargıtay tarafından 12 Eylül 2019'da haklarında bozma kararı verilen, sanıklardan Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç, Bülent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kadri Gürsel, Güray Tekinöz, Önder Çelik, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Aydın Engin, Hikmet Aslan Çetinkaya ve Ahmet Şık hakkında 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından ilk yapılan yargılamada ayrı ayrı mahkumiyetlerine ilişkin karar verildiği hatırlatıldı.

'Haklarında 'beraat kararı verilmesi gerektiği' şeklindeki tespiti katılmak mümkün değil'

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin ilamında, ''Cumhuriyet gazetesindeki vakıf yönetiminin değişiminde seçim hukukuna aykırılıklar bulunduğunu, gazetenin yayın politikasında bazı değişiklikler olduğunu kabul etmekle birlikte, eser sahibi veya genel yayın yönetmeni olmayan sanıkların, silahlı terör örgütüne yardım etmek amacıyla doğrudan kastla hareket ettiklerine dair, dosya içerisinde haklarında her türlü şüpheden uzak mahkumiyetlerine yeterli somut delil bulunmadığının'' belirtildiği anlatılan gerekçeli kararda, ilama karşı şu ifadelere ver verildi:

''Öncelikle şunu ifade etmek istiyoruz ki; bir çok delile rağmen Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, 'sanıkların suçta iştiraklerinin olmadığı, eylemlerinin basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, dosya içinde mahkumiyetlerine yeterli delil olmadığı, haklarında beraat kararı verilmesi gerektiği' şeklindeki tespitine katılmak mümkün değildir. Şöyle ki; Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, gazeteciler Ahmet Altan, Ayşe Nazlı Ilıcak ve diğer sanıklarla ilgili yaptığı yargılama ile ilgili vermiş olduğu bozma ilamında, '....örgütün anayasal düzene karsı icra edeceği kalkışma öncesindeki sürece mutat siyasi muhalefet görüntüsü vermeye çalışarak ve örgütün sempatizan sınıfını oluşturan geniş halk kitleleri nazarında sözde meşruiyetini korumak amacına hizmet eder mahiyetteki gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan eylemlerin hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ silahlı terör örgütüne yardım etme suçunu oluşturacağı kanaatine erişilmiştir' şeklinde bir tespitte bulunmuştur.''
Bu tespitinin dışında yargılama konusuna da değinilen gerekçeli kararda, Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasının değişmesi ile birlikte FETÖ silahlı terör örgütünün amaçlarına hizmet eder şekilde yayınlara yer verildiği belirtilerek, ''17-25 yargı süreci de dahil olmakla birlikte MİT tırlarının durdurulması, FETÖ örgütünün elebaşısı lehine yapılan köşe yazıları, sanık Aydın Engin'in FETÖ'nün hizmetlerine amaçlar şekilde köşe yazıları, gazetenin manşetleri açıkça göstermektedir ki Cumhuriyet gazetesinin 'düşmanımın düşmanı dostumdur' kuralını kendisine esas edinerek muhalif görüntüsü altında FETÖ silahlı terör örgütünün lehine gazetecilik adı altında örgütün amaçlarını meşru gösterir ve sempatizan toplamaya dönük haberler yapılmasında aracılık yaptığı, Abant toplantılarına bir kısım sanıkların katılımı, DHKP/C ve PKK lehine de haberlere imza atıldığı anlaşılmıştır'' ifadelerine yer verildi.

'Sanıklar yardım suçuna kasten iştirak ettiler'

Eser sahibi sanıklar dışında Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç, Bülent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Güray Tekinöz, Önder Çelik, Hacı Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın kanundan kaynaklı hukuki sorumluluklarının olması, aynı zamanda Ahmet Şık'ın beyanları ve sanıkların yargılama sırasında halen Ahmet Şık'ın ve Can Dündar'ın haberlerine sahip çıktıkları anlatılan gerekçeli kararda, özellikle tanıklardan İbrahim Yıldız'ın ''Cumhuriyet'te bir çok şeyin vakfa sorarak karar verildiği”, Rıza Zelyut'un "Yazarları da, interneti de yönlendiren tepe yönetimidir" şeklindeki beyanları dikkate alınarak, sanıkların yardım suçuna kasten iştirak ettikleri kaydedildi.

Gerekçeli kararda, bir kısım sanıkların aynı zamanda köşe yazılarının olması, paylaştığı tweet'ler, Abant toplantılarına katılmış olmaları, dosyada bulunan FETÖ örgütünün amaçlarına hizmet eden şirketlerden reklam ücreti almaları ve ByLock kullanan FETÖ mensubu olduğu değerlendirilen şahıslarla bir çok bağlantılarının olduğu hususları birlikte değerlendirilerek, ''Sanıkların suça bilerek ve isteyerek kasten iştirak ettikleri, muhalif görüntüsü ile PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C silahlı terör örgütlerinin lehlerine senelere yayılır şekilde haberler yaptıkları konusunda tam bir vicdani kanaat hasıl olmuştur'' ifadesine yer verildi.

Türkiye devleti ve hükumetini yapılan manipülasyonla çalışmaz hale getirmek amacı ile bir kısım haberlerin terör örgütlerinin yayın organları ile neredeyse ortak haberler yapıldığı, aynı algıya dönük haberler icra edildiği belirtilen kararda, yayın yasağı olmasına rağmen özellikle MİT tırları haberlerinin yapılması, PKK yönetim kadrosu ile yapılan ve onların ağızlarından yapılan, ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik haber içerikleri, örgüt mensuplarını sempatik gösteren yorumlar ve haber içeriklerinin tesadüfe yer bırakmayacak şekilde kasten icra edildiğinin delili olduğu vurgulandı.

Altan ve Ilıcak'ın terör örgütüne yardım suçu örnek verildi

Kararda, terör örgütüne yardım suçu ve yardım fiilinin, örgütün bizzat kendisine veya mensupları lehine gerçekleştirilebileceği, yardım eden failin silahlı terör örgütü üyesi olmaması, ancak örgütün faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek bu örgüte yardım niteliğinde olabilecek silah temini, para, değerli eşya, maddi yardım, barındırma, istihbari bilgi sağlama ve bunun gibi terör örgütlerinin amaçlarına dönük imkan sağlamaya olanak sağlayan her türlü yardımın suç olduğuna vurgu yapıldı.
Örgüte yardımın sadece maddi destekten ibaret olmadığı, medya gücünün de kullanılarak örgütün tabanından desteklenmesini sağlamak ve toplumda meşruiyetini arttırmak şartlarının da yardım olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandığı gerekçeli kararda, FETÖ'nün medya yapılanması olarak bahsedilen ve Ahmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından sanıkların gazetecilik faaliyeti adı altında FETÖ silahlı terör örgütüne yardım edildiğini kabul ettiğine vurgu yapıldı.
Gerekçeli kararda, Cumhuriyet gazetesinin, yıllara yayılan haber içeriklerinde suç oluşturan haber içerikleri örgüt üyeleri ile irtibatları usulsüz seçim süreci, terör örgütleriyle bağlantılarını gösterir ByLock yazışması, destek mahiyetindeki röportaj ile tweetler, aleyhteki tanıklar, açık kaynak bilgilerinde haberlerin verilme şekli, yayın yasaklarına rağmen ve erişimin yasaklanması kararlarına rağmen aynı haberleri ısrarla sürdürdüğü belirtildi.

Yönetim kurulunda yer alan sanıkların ve yazar, haberci olan bir kısım sanıkların terör örgütlerine, "muhalefet" görüntüsü altında ortak amaç olan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükumetini zafiyete uğratmak ve uluslararası arenada suçlu göstermek amacına matuf ortak bir kaygıda birleşmeleri neticesinde bu haberlerin yapıldığı anlatılan gerekçeli kararda, terör örgütlerinin amaçlarını meşru gösterir şekilde haber içeriklerinin yapıldığı kaydedildi.

Kararda, bu nedenle sanıkların suç kastı ile hareket ettikleri anlaşıldığı vurgulandı.

Davanın geçmişi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinin, 21 Kasım 2019'daki karar duruşmasında, 12 sanıkla daha önce ilgili verdiği mahkumiyet kararında direnmişti.

Mahkeme ilk kararı sonrasında, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan Akın Atalay'ı 7 yıl 13 ay 15 gün, Mehmet Orhan Erinç'i 6 yıl 3 ay, Mehmet Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ı 7 yıl altışar ay, Bülent Utku'yu 4 yıl 6 ay, Aydın Engin'i 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'yı 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'i 3 sene dokuzar ay ve Yusuf Emre İper'i 3 sene 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etmişti.

Mahkeme, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 2 sene 6 ay hapisle cezalandırılan Kadri Gürsel'in hükmünün ise Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda kaldırılmasına ve beraatine hükmetmişti.
 

Yorumlar (0)
19°
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Kadın cinayetlerinin kaynağı nedir?
Kadın cinayetlerinin kaynağı nedir?
Namaz Vakti 19 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@