06.10.2019, 23:59

Ensarullah'ın Zaferi Mütecaviz Suud'un Hezimeti

Arabistan topraklarında en güçlü ve en nüfus sahibi olan Suud aşireti, İngilizlere sırtını dayayıp, zayıflamış ve dağılma aşamasında olan Osmanlı’yı sırtından hançerleyerek Arap Yarımadası’nda sözde bir devlet kurmuştu. İngilizler tarafından özel olarak bu iş için görevlendirilmiş olan ve Arapça’yı mükemmel konuşan Lawrence Suud aşiretinin fikir babasıydı.

Suudi Arabistan kurulma aşamasında sadece Osmanlı’yı sırtından hançerlememişti, aynı zamanda Arabistan Yarımadası’ndaki diğer aşiretleri kendi hegemonyası altına almak için bölgede büyük zulüm ve katliamlara da imza atmıştı. Ayrıca o yıllarda Yemen topraklarını ele geçirebilmek için büyük katliamlar yapmış fakat muvaffak olamamıştı. 1950’li yıllarda tekrar Yemen’e saldırdığında karşısında Mısır devletini bulmuştu. Mısır ve Suud rejimleri Bab’ul Mendeb dolaylarında iki ada üzerinden anlaşma sağlayınca bölgedeki gerginlik son bulmuştu. Fakat o yıllarda ve sonrasında Yemen’de sol-sağ ideolojik çatışmalar yoğunlaşmıştı. Akabinde Ali Abdullah Salih’in 32 yıl sürecek diktatörlük dönemi başlamıştı. Abdullah Salih’in diktatörlüğü başta İngiltere ve ABD olmak üzere demokrasi havarisi Batılı ülkeleri hiç mi hiç rahatsız etmiyordu. Çünkü bölgeden sömürdükleri petrol ve diğer enerji kaynaklarının sevkiyatını gayet güvenli bir şekilde Bab’ül Mendeb’ten yapıyorlardı.

Arap Baharı adını verdikleri gelişmeler muvacehesinde bölgede hareketlenmeler başlayınca Batılı ülkeler bir takım provakatif girişimlerde bulunarak bu değişim taleplerini kendi lehlerine çevirmenin derdine düştüler. Libya perişan oldu. Kaddafi linç edildi. 22 Arap ülkesi içerisinde İsrail’i tanımayan tek ülke olan Suriye iç savaş sarmalına sokuldu. Milyonlarca insan doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. 1 milyon dolayında insan öldü. Suriye’de birçok şehir harabeye döndü...

Yemen’de de Abdullah Salih sonrası iç savaş çıkarılmak istendi. Bindirilmiş kıtalar olarak el Kaide, el Nusra ve hatta IŞİD elemanları silahlandırılarak Ensarullah hareketine karşı saldırtıldı. Çünkü ABD emperyalizmine karşı mukavemet gösteren bütün direniş gruplarını bir tek çatı altında toplamayı bi iznillah başaran Ensarullah’tan başkası değildi. Ensarullah diktatör Ali Abdullah Salih’i devirdikten sonra ABD, Siyonist İsrail ve Suud rejimi bu durumdan memnun kalmamıştı.

Suud hanedanı ülkesine sığınmış olan Abdullah Salih’i tekrar iktidara getirmek için El Kaide, el Nusra ve IŞİD gibi taşeron terör örgütlerini silahlandırarak Ensarullah’ın üzerine salmıştı. Bu terör örgütleri muvaffak olamayınca bu sefer ABD’nin dayatması ile Suud rejimi yedeğine aldığı 9 Arap ülkesi ile Ensarullah nezdinde mazlum Yemen halkını bombalamaya başladı. Bu bombarduman ve katliamlarda dünyanın gıkı çıkmayınca Suud ve avanesi daha da şirretleşerek fütursuzca bombardumanlarını sivil yerleşim birimlerine yönelik yoğunlaştırmaya başladı.

Suud rejimine ne BM ve ne de İslâm İşbirliği Teşkilatı ses çıkarmayınca hastaneler ve okullar da bombardumanlardan nasibini almaya başlamıştı. Bu bombalamalar esnasında on binlerce insan katledildi. Şehirler ve köyler adeta yer ile yeksan edildi. Enkaz yığınlarından çıkan çocuk cesetleri insanların yüreğini dağlıyordu. Bölgede hastalık ve açlık kol geziyordu. Her gün koleradan binlerce çocuk ölüyordu. Ki bu durum hâlâ devam etmektedir.

Ensarullah savaşçıları ise bütün kıt imkânlarına rağmen Suud ve avanesinin saldırılarına mukavemet göstermeye çalışıyordu. Uçaklardan atılan bomba ve roketlere karşı ellerindeki kalaşnikof silahlarla karşılık vermeye çalışıyorlardı. Ortada tamamen orantısız-asimetrik bir savaş söz konusuydu. Başlarına yağan bomba ve roketlere karşı kendilerini savunmaya çalışan yalın ayaklı mazlum Yemen halkının karşısında boğazına kadar modern silahlarla donatılmış dokuz ayrı ülkeye ait bir ordu vardı.

Arap NATO’su dedikleri bu olsa gerek! Suudi Arabistan Donald Trump iş başına geçtikten sonra ABD’den 480 milyar dolarlık silah almıştı. Elbette ki bu silahlar ABD’nin bölgedeki ileri karakolu olan işgalci İsrail’e karşı kullanılmayacaktı. Müslüman kardeşleri dururken böyle bir şey düşünmek asla söz konusu olamazdı. Zaten Siyonistler adına, ABD adına yapılan vekâlet savaşından başka bir şey değildi bu..

İslâm ümmeti açısından ne büyük bir zilletle ve ne kadar acı bir durumla karşı karşıyayız! Hadim-ül Harameyn olduğunu iddia eden Suudi Arabistan rejimi kalkıp Siyonistler adına, ABD ve Batılı emperyalist ülkeler adına Bab’ül Mendeb’in kontrolünü ele geçirmek için acımasızca dört küsur seneden beri Yemen’i bombalıyor. Bırakın Yemen halkı siyasî tercihlerinde kararı kendileri versin.

Bab’ül Mendeb’in kontrolünden size ne? İngilizlerin meşhur sözüdür, “Ortadoğu coğrafyası bölge halklarının inisiyatifine terk edilecek kadar önemsiz bir yer değildir.” Suud rejimi bunu çok iyi bildiği için sömürgeciler adına saldırı ve katliam taşeronluğu yapmaktadır. Bu nasıl bir insafsızlıktır, bu nasıl bir zalimliktir, bu nasıl bir melunluktur? Mazlum Yemen halkından ne istiyorsunuz? Dünyanın sessizliği de ayrı bir handikap! Bu mazlum halka İran’dan başka arka çıkan olmadı. İran haricinde Müslüman ülkelerin hepsi sessiz. Ensarullah savaşçıları İran’dan tedarik ettikleri lojistik destekle kendilerini savunmaya çalışıyorlar. Bütün zor koşullara rağmen dört küsur senedir direnip vatanlarını savunmak için canla başla direniyorlar. Ve Allah’ın direnenleri sevdiğini biliyorlar. Direnirlerse kazanacaklarına adeta imân etmişler. Nitekim en son Aramco rafineri tesislerini vurmaları ve akabinde Necran bölgesine yönelik kara harekatı başlatıp Suud’a ait yüzlerce zırhlı aracı imha etmeleri ve üç bin dolayında Suud askerini esir almaları ABD ve bölgedeki müttefiklerini şaşkına çevirmeye yetmişti.

Suud rejimi üst üste yediği bu darbelerle açıkça hezimet yaşıyordu. Yalın ayaklı ve sahipsiz gördüğü o mazlum halk direnmemin ne demek olduğunu dünya kamuoyuna ve hasseten İslâm ümmetine göstermiş oldular.


Ensarullah direniş hareketi bilindiği üzere çeşitli etnik grup ve farklı mezheplerden müteşekkil gönüllü halk hareketidir. Başlarında da Yemen’in en büyük aşireti olan Husi aşiretinden Abdülmelik el-Husi bulunmaktadır. İran’ın bu mazlum halka yardım ettiğinden dolayı bu hareketin Şiî bir hareket olduğunu iddia eden çevreler var. Sormak lazım, İran’ın savaş yıllarında Bosna’ya yardım etmesi ve 40 yıldan beri Filistin’e yardım ediyor olması bu halkların Şiî olduklarından dolayı mıdır?

Ensarullah’ın saflarında Zeydi mezhebine mensup olanlar olduğu gibi Şafi mezhebinden olanlar da var. Her şeyden önce Ensarullah hareketi anti emperyalist, anti Siyonist ve anti Amerikancı bir yapıya sahip. Bu yapının içerisinde sol fraksiyondan gruplar da var.


Dikkatiniz çekmiştir Suud uçakları yerleşim birimlerini bombaladığında mazlum insanlar enkaz yığınlarının önünde “El mevtu Amerika, el mevtu İsrail” (Amerika’ya ölüm, İsrail’e ölüm) sloganları atıyorlar. Maşayı değil asıl düşmanı görüyor olmaları onlara o sloganları attırıyordu. Fakat Suud’un işlemiş olduğu bu şenaatin hiç bir izahı olamaz. Sözüm ona Suudi Arabistan Müslüman bir ülke değil mi?Hadi yöneticilerinin kâfir oldukları belli. Peki yönetilen Müslümanlar her ne kadar Vehabizm gibi sapkın bir mezhebe sahip olsalarda sonuç olarak ümmet bünyesinde Müslüman olarak bilinmektedirler. Şu hâlde Suudi Arabistan halkı Yemen’in mazlum halkına yönelik bu insanlık dışı katliamlar karşısında neden bu kadar sessizler? Neden bu zulme dur demek için bir tepki vermiyorlar?

Dünya tarihinde pek nadir görülen böylesine aşağılık, böylesine alçakça işlenen bu toplu cinayeti izah etmek oldukça zor. ABD ve Siyonizm adına işlenen bu soykırımı, bu jenosidi tarih kitapları nasıl yazacak acaba? Birleşmiş Milletler’in ve Müslüman ülkelerin sessizliği ayrı bir garabet örneği. Böylesine naçar bırakılmış bir toplum bütün imkansızlıklarına rağmen Allah Teâlâ’ya tevekkül ederek direnmekten, mukavemet etmekten başka ne yapabilirdi ki?

Rabbimiz kendisine tevekkül edenleri elbette yalnız ve yardımsız bırakmayacaktı. Dört küsur seneden beri direnip şehadete koşan bu insanlar artık zafere doğru yürüyorlar. Artık bölgede dengeler değişmeye başladı.

Dünyanın süper gücü diye bilinen ABD’nin taşeronluğunu yapan Suud’u artık hava savunma sistemi Patriot radarları da koruyamaz oldu. Aramco rafineri tesislerinin vurulduğu günlerde Ankara’da (16 Eylül 2019 tarihinde) Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla Suriye sorunu üzerine gerçekleştirilen Üçlü Zirve” yapılıyordu.

Putin bu toplantıdaki konuşması esnasında, kinayeli bir şekilde, “Görüyoruz ki Patriot’lar Suudi Arabistan topraklarını koruyamıyor. İsterlerse kendilerine S-400 satalım” diyerek ABD ve Suud rejimi ile adeta maytap geçiyordu. Putin’in alaycı ve esprili bir eda ile konuşmasını sürdürürken o esnada Erdoğan ve Ruhani bıyık altından değil aleni olarak gülüşüyorlardı. Bu zillet Suud ve hamisi ABD’ye yeter. Aramco saldırısının ardından Necran bölgesine yönelik başlatılan kara harekatı ve yüzlerce zırhlı aracın imha edilmesi ile birlikte binlerce Suud askerinin esir alınması biz Müslümanların yüreğine su serpmiş oldu.

Evet; Ensarullah zafere koşarken Suud ve avanesi zillet ve hezimeti yaşıyor. Bu son gelişmeler şecere-i melune olan habis Suud rejimi için sonun başlangıcıdır İnşAllah. “O zulmetmekte olanlar yakın bir gelecekte nasıl bir devrilişle yıkılacaklarını göreceklerdir.” (Şuara:227)

Yorumlar (1)
Abdullah 2 yıl önce
Üzel tespit edilmiş başarılar
29°
açık
Günün Anketi Tümü
Kadın cinayetlerinin kaynağı nedir?
Kadın cinayetlerinin kaynağı nedir?
Namaz Vakti 05 Ağustos 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@